Matura z matematyki

Matematyka to królowa nauk – wszak bez tej dziedziny wiedzy niemożliwe byłoby skonstruowanie maszyn czy opracowanie systemu ubezpieczeniowego. Dobry wynik na maturze z matematyki otwiera drzwi do każdej renomowanej uczelni technicznej w Polsce – “Matura z matematyki” pozwala przygotować się do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

‘’Matura z matematyki” – co zawiera opracowanie?

Matematyka to jeden z najbardziej znienawidzonych maturalnych przedmiotów. Poziom podstawowy z tego przedmiotu jest obowiązkowy dla każdego ucznia; na poziom rozszerzony decydują się jedynie najwięksi pasjonaci. Choć przedmiot ten jest niezwykle trudny, to dobry wynik oznacza dla maturzystów duże szanse na szczęśliwą karierę w zawodach “ścisłych”, bowiem nowoczesna gospodarka potrzebuje ludzi z analitycznym umysłem zdolnym do abstrakcyjnego postrzegania rzeczywistości. Jednak dobry wynik na egzaminie maturalnym – zwłaszcza na poziomie rozszerzonym – jest trudny do osiągnięcia i wymaga wiedzy z takich obszarów, jak m.in. geometria czy algebra. Ponadto, konieczna jest umiejętność logicznego myślenia.

Opracowanie ‘’Matura z matematyki” pomaga w przygotowaniu się do egzaminu maturalnego, obejmuje bowiem zadania maturalne typowe dla egzaminów z lat poprzednich oraz ćwiczenia stworzone bezpośrednio na potrzeby podręcznika. Dzięki wykonaniu zawartych w opracowaniu zadań możliwe jest nie tylko odświeżenie posiadanej przez ucznia wiedzy, ale także zmniejszenie stresu podczas faktycznego egzaminu, bowiem uczeń jest już w pewnym stopniu zapoznany z zadaniami maturalnymi. To pozwala na uniknięcie dodatkowego stresu na maturze.

Uzupełnieniem części praktycznej są zamieszczone w opracowaniu wzory i zależności, które były omawiane na lekcjach matematyki w szkole średniej, a samo opracowanie przygotowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Informacje re ukazano w formie przystępnej dla czytelnika, w czym pomocne są tabele, wykresy oraz przejrzyste rysunki geometryczne. Połączenie w opracowaniu zagadnień teoretycznych i praktycznych pozwala na wszechstronne przygotowanie się do egzaminu. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opracowania przygotowano go zgodnie z wytycznymi obowiązującej podstawy programowej.

Autorzy opracowania


Przygotowanie tak rzetelnego opracowania nie byłoby możliwe bez wsparcia pedagogów z doświadczeniem. To ich wiedza oraz właściwa identyfikacja potrzeb maturzysty umożliwia przygotowanie się do egzaminu.

 

Matura z matematyki

Wielu uczniów traktuje w szkole matematykę jako zło konieczne, a liczby, skomplikowane wzory matematyczne oraz rysunki geometryczne przyprawiają ich o ból głowy. Także maturzyści z największą chęcią zignorowaliby ten przedmiot…lecz matematyka (na poziomie podstawowym) jest jednym z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie dojrzałości. Jak go zdać? Potrzebne jest solidne przygotowanie, a w tym pomoże opracowanie “Matura z matematyki” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-matematyka-2021).

‘’Matura z matematyki” – co znajduje się w opracowaniu?

Matematyka jest zdecydowanie jednym z najmniej lubianych maturalnych przedmiotów. O ile zdawanie tego przedmiotu na maturze na poziomie rozszerzonym jest dobrowolne, to poziom podstawowy jest przykrym obowiązkiem dla każdego maturzysty. Przedmiot ten jest bardzo trudny, a egzamin maturalny obejmuje liczne zadania zamknięte i otwarte z algebry, geometrii czy rachunku prawdopodobieństwa. Od uczniów zdających egzamin maturalny z matematyki wymagana jest w dodatku zdolność logicznego myślenia oraz analityczny umysł.

Nasze opracowanie ‘’Matura z matematyki” jest pomocne w przygotowaniu się do egzaminu. Dużą zaletą repetytorium są liczne zadania maturalne; zbiór zadań stworzono w oparciu o zadania, które pojawiały się na egzaminach w ostatnich latach. Ćwiczenie z wykorzystaniem tych zadań pozwala przygotować ucznia na sam egzamin i uniknąć dodatkowego stresu (ponieważ uczeń będzie już przynajmniej częściowo zaznajomiony z zadaniami typowymi dla egzaminu maturalnego).

Zróżnicowane zadania praktyczne to nie jedyny atut opracowania. Jego przydatnym uzupełnieniem są informacje dotyczące najważniejszych zagadnień teoretycznych, których znajomość jest wymagana od maturzysty. W książce zebrano wszystkie niezbędne wzory i zależności  omawiane na lekcjach matematyki w szkole średniej. Opracowanie przygotowano zgodnie z aktualną podstawą programową, co jest gwarancją jego jakości. Informacje ukazano w przystępnej formie, a całość uzupełniają liczne, kondensujące wiedzę tabele, wykresy oraz rysunki geometryczne. To połączenie pozawala na przygotowanie się do egzaminu dojrzałości w dwóch aspektach: praktycznym oraz teoretycznym. Połączenie w opracowaniu zagadnień teoretycznych i praktycznych pozwala na wszechstronne przygotowanie się do egzaminu.

Autorzy opracowania

Niniejsze opracowanie jest dziełem pracy doświadczonych pedagogów posiadających wieloletnie doświadczenie w oświacie. Ich zaangażowanie umożliwiło stworzenie repetytorium będącego must have każdego maturzysty.

 

 

Matura

Uczniowie zwykli traktować matematykę jako zło konieczne i coś, co nigdy nie przyda się w dorosłym życiu. Abstrakcyjne liczby, skomplikowane i niezrozumiałe wzory matematyczne oraz rysunki geometryczne przyprawiają ich o ból głowy i budzą zdenerwowanie. Zwłaszcza maturzyści z chęcią zapomnieliby o swojej szkolnej zmorze. Niestety, matematyka na poziomie podstawowym należy – obok języka polskiego oraz angielskiego – do grupy przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Uzyskanie pozytywnego wyniku wydaje się rzeczą trudną, dla niektórych – wręcz niemożliwą. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest solidne przygotowanie, jest to możliwe dzięki opracowaniu Matura z matematyki z www.taniaksiazka.pl.

‘’Matura z matematyki” – zawartość opracowania

Matematyka zdecydowanie nie jest ulubionym przedmiotem maturzystów. Część rozszerzona – dobrowolna – to wybór pasjonatów, jednak do zdania części podstawowej są zobligowani wszyscy maturzyści. A egzamin maturalny z matematyki nie jest prosty i obejmuje liczne, zróżnicowane zadania dotyczące zagadnień algebraicznych, geometrii czy statystyki. Wiedza książkowa jest cenna, lecz niewystarczająca – potrzebny jest jeszcze analityczny umysł i spostrzegawczość.

Nasze opracowanie ‘’Matura z matematyki” składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich to skondensowane, zobrazowane w formie tabel, wykresów i schematów podstawowe zagadnienia, których znajomość jest wymagana na egzaminie. Część praktyczna z kolei to zadania zaczerpnięte m.in. z poprzednich egzaminów maturalnych. Połączenie aspektów teoretycznych i praktycznych pozwoli na kompleksowe przygotowanie się do egzaminu maturalnego z matematyki, tak pod względem teoretycznym (znajomość teorii jest istotna, pozwala bowiem na zrozumienie istoty rozwiązywanych zadań), jak i praktycznym (zapoznanie się najczęściej spotykanymi podczas egzaminu maturalnego rodzajami zadań. Opracowanie zostało zrobione w zgodzie z rozwiązaniami zalecanymi w ramach aktualnie obowiązującej podstawy programowej – gwarantuje to odpowiednią jakość niniejszej książki.

Autorzy opracowania

Przygotowanie niniejszego opracowania nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca grupy specjalistów z doświadczeniem w tworzeniu podobnych opracowań dla licealistów. Ich wiedza oraz zrozumienie potrzeb ucznia przełożyły się na książkę, dzięki której przygotowanie się egzaminu maturalnego jest znacznie prostsze.